facebook cotton

Cotton Litoměřice
Dlouhá 39
41201 Litoměřice
tel: 603193244

účet:19-5913580217/0100


Vše o tkaní koberců na starožitném tkalcovském stavu. Naleznete na stránkách. www.cajkarka.cz

Ručně tkané koberce na zakázku.

 


Přečtěte si zajímavý článek, který o nás napsali na www.nejfuton.cz

 


NEJPRODÁVANĚJŠÍ

ANKETA

Jak se vám tyto stránky líbí?

Velice moc 52% Strašně moc 33% Nemnoho 7% Vůbec 8%

OBCHODNÍ ŘÁD
Obchodní podmínky


Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí v internetovém obchodě www.cottonlitomerice.cz, jehož provozovatelem je firma Marie Mazancová. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Každá přijatá objednávka v našem obchodě je závazná. Zákazník je o své objednávce informován e-mailem.

Storno objednávky je možné do 2 hodin od učinění objednávky. A to e-mailem na adresu: cotton.litomerice@seznam.cz, nebo v pracovní dny od 8 - 16 hod. telefonicky na 603193244. SMS zprávy nejsou akceptovány. Pokud zákazník již poukázal finanční obnos na účet prodávajícího, je prodávající povinen tuto částku vrátit.

DODACÍ TERMÍNY

Dodací lhůta je obvykle 2 – 8 pracovních dnů v závislosti na dostupnosti zboží, v mimořádných případech do 14 dnů. Pokud nebudeme z nějakých důvodů schopni tuto lhůtu dodržet, bude zákazník v dostatečném předstihu o této skutečnosti informován.

Počátek dodací lhůty se počítá při platbě na dobírku okamžitě po uskutečnění objednávky. Při platbě převodem se jako počátek dodací lhůty počítá přijetí platby z naší strany.

PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Doprava a balné se účtuje dle platného ceníku České pošty.  Zásilky jsou odesílány prostřednictvím České pošty. Platba může být provedena na dobírku,  nebo převodem. S každou zásilkou obdrží zákazník záruční doklad. Zboží může zákazník převzít osobně pouze v Litoměřicích v prodejně Cotton. Doprava ani balné nebude v tomto případě účtováno. Nákup prostřednictvím e-obchodu lze uskutečnit pouze na území České republiky.

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Při vyřizování reklamací se prodávající řídí zákonem č.40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Občanský zákoník) a zákonem č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně spotřebitele).

Zákazník má právo od dopravce (Česká pošta, resp. PPL) nepřevzít zásilku, pokud je poškozený transportní obal. V případě převzetí takové zásilky je nutné s dopravcem sepsat protokol o poškození zásilky.

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

Reklamované zboží zašlete na adresu: Marie Mazancová, Cotton, Dlouhá 190/39, Litoměřice 412 01. IČO:61362000. Ke zboží doporučujeme přiložit listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy např. fakturu, záruční list aj.

Zákazníkovi doporučujeme předložit reklamované zboží čisté, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Firma Cotton je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem).

Prodávající se zavazuje informovat zákazníka o příjmu reklamace nejpozději do tří pracovních dnů od obdržení reklamace.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Záruční doba je 2 roky, pokud není na zboží nebo v záručním listu uvedeno jinak.

Záruční dobu nelze zaměňovat se životností výrobku, která může být kratší díky nesprávnému používání, ošetřování nebo zacházení s výrobkem. Při ošetřování dbejte pokynů výrobce.

Prodávající odpovídá zákazníkovi za to, že prodávaná věc je při převzetí zákazníkem ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím popisované nebo na základě prováděné reklamy očekávané, popř. jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé.

V případě, že věc při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka buď výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Reklamační řád firmy Cotton  v plném znění naleznete ZDE

VRÁCENÍ A VÝMĚNA ZBOŽÍ

Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží .

Pokud nejste se zbožím zakoupeným u nás spokojeni (nevyhovuje plně Vašim požadavkům),jste oprávněni zboží vyměnit. Zboží bude vyměněno do 14 pracovních dnů, popř. na základě domluvy o dostupnosti požadovaného zboží. Žádáme Vás,abyste zboží vraceli neporušené včetně obalu, jak bylo převzato od prodávajícího a schopné dalšího prodeje. Se všemi listinami, jako je faktura, záruční list a jiné.  Před odesláním zboží zpět na naši adresu doporučujeme informovat se na naší prodejně na tel. Čísle 416737621. Při výměně zboží Vám bude účtováno poštovné dle platného ceníku (120,-Kč).

Pokud nejste se zbožím zakoupeným u nás spokojeni (nevyhovuje plně Vašim požadavkům), nabízíme Vám rovněž možnost zboží do 14 dnů od převzetí vrátit viz. 1. odstavec: Vrácení a výměna zboží. . Zboží bude přijato po vzájemné dohodě a po jeho zaslání (nebo po osobním doručení) na naši adresu Marie Mazancová, Cotton, Dlouhá 190/39, Litoměřice 412 01. Žádáme Vás o dodání zboží včetně obalu, jak bylo převzato od prodávajícího a schopné dalšího prodeje! Se všemi listinami, jako je faktura, záruční list a jiné. Peníze Vám budou vráceny převodem na účet, pokud nemáte bankovní účet, tak složenkou (Česká pošta).